Partneriu pasiulimai

Darbuotojo veiksmai darbo metu Vairuojančio tarnybinę arba nuosavą transporto priemonę darbo reikalais darbuotojo saugos ir sveikatos instrukcija
Vartotojo vertinimas: / 8
BlogiausiasGeriausias 
Vykdyti darbo tvarkos taisyklių, nustatyto darbo ir poilsio laiko reikalavimus, ilsėtis, valgyti ir rūkyti tam tikslui skirtose vietose, dirbti tik tą darbą, kurį paveda tiesioginis darbo vadovas arba įmonės vadovas, ir tik tada, kai yra žinomi saugūs jo atlikimo būdai.
Išvažiuodamas į reisą motorinės transporto priemonės vairuotojas privalo su savimi turėti: LR teritorijoje galiojantį vairuotojo pažymėjimą, transporto priemonės registravimo ir valstybinės techninės apžiūros dokumentus, įstatymų nustatytą draudimo dokumentą ir, jei reikalinga pagal aplinkybes, kitus LR įstatymuose, Kelių eismo taisyklėse ir kituose teisės aktuose nurodytus dokumentus.
Darbo metu vairuotojas privalo vykdyti LR saugaus eismo automobilių keliais įstatyme numatytas pareigas, laikytis Kelių eismo taisyklių reikalavimų, vykdyti eismą gatvėse reguliuojančių policijos pareigūnų nurodymus, atidžiai sekti šviesoforų signalus, kelio ženklus, kelių ženklinimą, stebėti visų automobilio prietaisų parodymus, sekti visų automobilio mechanizmų darbą.
Vairuotojas privalo imtis visų būtinų priemonių savo ir keleivių saugumui kelionės metu užtikrinti.
Vairuodamas motorinę transporto priemonę su įrengtais saugos diržais, vairuotojas privalo būti juos užsisegęs ir nevežti keleivių su neužsegtais saugos diržais.
Vairuotojui draudžiama:
 • vairuoti automobilį, neturint atitinkamos kategorijos vairuotojo pažymėjimo;
 • vairuoti automobilį neblaiviam (girtam) ar apsvaigusiam nuo psichiką veikiančių medžiagų (narkotikų, vaistų, kitų svaigiųjų medžiagų), vairuoti susirgus ar pavargus, jeigu gali kilti pavojus saugiam eismui;
 • duoti vairuoti transporto priemonę asmenims, kurie yra paveikti bent vieno iš aukščiau nurodytų veiksnių arba neturi su savimi reikiamų dokumentų.
 • važiuojant naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, jei salone nėra specialaus įrenginio, o jeigu naudojamasi rankomis, išskyrus atvejus, kai stovinčios motorinės transporto priemonės variklis išjungtas;
 • savavališkai naudoti tarnybinį automobilį asmeniškiems tikslams;
 • išpilti naftos produktus ar jais užterštą vandenį į kanalizaciją ar ant žemės;
 • važiuoti automobiliu neuždarytomis durelėmis;
 • rūkyti arti kuro bako ar įrenginių, kuriais teka kuras;
 • šildyti automobilio agregatus atvira ugnimi;
 • naudoti atvirą ugnį, tikrinant automobilio akumuliatorių;
 • automobilio kabinoje laikyti indus su kuru ar kitais lengvai užsiliepsnojančiais skysčiais, degalais ar tepalais suterštus skudurus.
Vairuotojui dirbant:
 • nuolat stebėti kontrolės prietaisų parodymus ir visų mechanizmų darbą;
 • laikytis kelių eismo taisyklių reikalavimų, užtikrinti saugų eismą, esant įvairioms   klimatinėms ir paros sąlygoms, įvairioms kelio dangoms;
 • pasirinkti saugų važiavimo greitį, važiuoti neviršijant leistino greičio. Pasirinkdamas važiavimo greitį, vairuotojas turi atsižvelgti į važiavimo sąlygas, ypač vietovės reljefą, kelio ir transporto priemonės būklę ir krovinį, meteorologines sąlygas, taip pat eismo intensyvumą, kad galėtų sustabdyti transporto priemonę iki bet kurios iš anksto numatomos kliūties. Jis turi sulėtinti greitį ir prireikus sustoti, jeigu to reikia dėl susidariusių aplinkybių, ypač kai blogas matomumas;
 • atidžiai stebėti situaciją kelyje, atsižvelgiant į važiavimo greitį, gamtines sąlygas ir kelio būklę, laikytis tokio atstumo nuo priekyje važiuojančio transporto, kad neatsitrenkti, jeigu teks stabdyti;
 • įlipdamas bei išlipdamas iš autotransporto priemonių darbuotojas turi įsitikinti, kad kelyje saugu ir būti atsargus ir atidus, kad nesukluptų, nepaslystų, nenugriūtų, nepakliūtų po lenkiančia mašina;
 • išlipant iš mašinos kabinos ar kėbulo nešokinėti iš aukščio, iš kabinos išlipti lėtai, mašinos eksploatavimo instrukcijoje nurodytu būdu, prisilaikant, o nuo kėbulo nulipti inventorinėmis kopėtėlėmis;
 • nedelsiant sustoti, sugedus automobiliui.
Naudoti garsinį signalą:
 • įvažiuojant ir išvažiuojant iš įmonių teritorijų;
 • pradedant važiuoti atbuline eiga;
 • visais kitais galimais susidūrimo su žmonėmis ar kitomis transporto priemonėmis atvejais.
Neleisti keleiviams išlipti ir įlipti į judantį automobilį. Draudžiama važiuoti automobiliu su neuždarytomis durimis.
Važiuojant per geležinkelio bėgius: važiuoti tik per atžymėtas pervažas, artėjant prie pervažos, sumažinti greitį; važiuojant per geležinkelio pervažą, važiuoti kiek galima statesniu kampu, tik įsitikinus, kad užtikrintas eismo saugumas.
Jei važiuojant tamsiu paros metu apakino iš priekio važiuojanti transporto priemonė, reikia trumpam sustoti, įjungti avarinę šviesos signalizaciją, pradėti važiuoti tik atsistačius regėjimui.
Tamsiu paros metu kelyje, išskyrus stovėti skirtas vietas, priverstinai sustojęs motorinės transporto priemonės vairuotojas, išlipdamas iš motorinės transporto priemonės, privalo vilkėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais arba būti prisisegęs prie drabužių atšvaitą.