Partneriu pasiulimai

Personalo specialisto saugos ir sveikatos instrukcija
1 Bendroji dalis
2 Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio.
3 Darbuotojų veiksmai prieš darbo pradžią
4 Darbuotojo veiksmai darbo metu
5 Darbuotojo veiksmai avariniais atvejais
6 Darbuotojo veiksmai baigus darbą