Partneriu pasiulimai

Veiksmai įvykus nelaimingam atsitikimui, gaisrui arba avarijai
Vartotojo vertinimas: / 2
BlogiausiasGeriausias 
Įvykus nelaimingam atsitikimui gamyboje nedelsiant pranešti savo vadovui, kreiptis į medicinos punktą, o prireikus iškviesti greitąją med. pagalbą tel. 03, 103, 033.
Įvykus nelaimingam atsitikimui pakeliui į darbą arba iš darbo, būtina pačiam arba per kitus asmenis tuoj pat informuoti savo padalinio vadovą apie nelaimingą atsitikimą bei jo aplinkybes.
Kilus gaisrui reikia iškviesti ugniagesius tel. 01, 101, 011, turimomis priemonėmis (vandeniu, gesintuvu, smėliu) gesinti gaisrą, nedelsiant informuoti savo vadovą. Kilus pavojui sveikatai ar gyvybei išeiti iš pavojingos zonos.
Valytojas privalo mokėti naudotis gaisro gesinimo priemonėmis, kurios yra valomame objekte (patalpoje).
Įvykus avarijai nedelsiant informuoti savo vadovą ir, jei yra pavojus, išeiti iš pavojingos zonos.
Nukentėjęs nuo nelaimingo atsitikimo darbuotojas, jei yra galimybė, turi nedelsdamas apie tai pranešti vadovui arba kitam darbdavio įgaliotam pareigūnui. Jei pats darbuotojas yra įvykio liudininkas, turi nedelsdamas suteikti nukentėjusiajam pirmąją medicinos pagalbą ir pranešti apie nelaimingą atsitikimą nurodytiems pareigūnams.