Partneriu pasiulimai

Darbuotojo pareigos, teisės ir lengvatos
Vartotojo vertinimas: / 4
BlogiausiasGeriausias 
Valytojas privalo:
 • saugoti savo ir nekenkti kitų darbuotojų sveikatai, mokėti saugiai dirbti, žinoti ir vykdyti saugos darbe norminių aktų reikalavimus;
 • laikytis mechanizmų eksploatavimo taisyklių, saugos darbe instrukcijų, nedirbti su techniškai netvarkingomis darbo priemonėmis ir apie tai pranešti savo padalinio vadovui;
 • dirbti su darbo drabužiais, darbo avalyne, naudotis individualios saugos priemonėmis;
 • imtis priemonių ir pagal galimybes bei sugebėjimą pašalinti priežastis, galinčias sukelti traumas, avarijas, apie tai nedelsiant informuojant padalinio vadovą;
 • vykdyti visus kitus savo viršininko, kitų asmenų, kontroliuojančių saugą darbe, teisėtus nurodymus.
Valytojas turi teisę:
 • iš savo vadovo reikalauti užtikrinti saugų darbą, aprūpinti darbo drabužiais, darbo avalyne ir individualios saugos priemonėmis;
 • iš savo vadovo sužinoti apie sveikatai kenksmingus ir pavojingus darbo aplinkos veiksnius;
 • susipažinti su sveikatos tikrinimo rezultatais, nesutikus su rezultatais, sveikatą pasitikrinti pakartotinai;
 • atsisakyti dirbti, jeigu yra pavojus sveikatai, gyvybei, taip pat dirbti tuos darbus, kuriuos saugiai atlikti nėra apmokytas;
 • nustatyta tvarka reikalauti, kad būtų atlyginta žala, padaryta sveikatai dėl nesaugių darbo sąlygų;
 • derėtis su administracija dėl saugos darbe gerinimo;
 • saugos darbe klausimais kreiptis į profesinę sąjungą (jei profsąjungos narys), įmonės saugos darbe komitetą;
 • priemokos nustatomos pagal konkrečias darbo sąlygas.

 

LankytojaiŠiandien: 7
Vakar: 12
Šios savaitės: 19
Praėjusios savaitės: 66
Šio mėnesio: 157
Praėjusio mėnesio: 113
Viso: 478

60.5%Lithuania Lithuania
25.7%United States United States
5.3%Sweden Sweden
3.5%Islamic Republic Of Iran Islamic Republic Of Iran
1.1%China China
0.8%Germany Germany
0.6%Russian Federation Russian Federation
0.6%United Kingdom United Kingdom
0.2%Ukraine Ukraine
0.2%Australia Australia