Partneriu pasiulimai

Bendroji dalis
Vartotojo vertinimas: / 3
BlogiausiasGeriausias 
Asmenys, pažeidę šios instrukcijos reikalavimus, atsako pagal LR galiojančius įstatymus (atsižvelgiant į aplinkybes ir priežastis: drausminė, administracinė, baudžiamoji atsakomybė).
Nukentėjęs nuo nelaimingo atsitikimo darbuotojas, jei yra galimybė, turi nedelsdamas apie tai pranešti tarnybos viršininkui arba kitam darbdavio įgaliotam pareigūnui. Jei pats darbuotojas yra įvykio liudininkas, jis turi nedelsdamas suteikti nukentėjusiajam pirmąją medicinos pagalbą ir pranešti apie nelaimingą atsitikimą nurodytiems pareigūnams.
Darbo vieta, aplinka turi išlikti tokios, kokios buvo nelaimingo atsitikimo metu (jei tai įmanoma), kol nelaimingas atsitikimas bus pradėtas tirti arba kol jis bus užfiksuotas.
Pastebėjus darbo metu darbų saugos priemonių gedimus, trūkumus reikia pranešti tarnybos viršininkui arba viršininko pavaduotojui.
Nukentėjęs nuo nelaimingo atsitikimo darbuotojas, jeigu yra galimybė, turi nedelsdamas apie tai pranešti direktoriui tel. 0000; (8~000) 000000 arba darbdavio įgaliotam pareigūnui – pareigos vardas ir pavardė tel. 0001; (8~000) 000001.