Partneriu pasiulimai

Darbuotojų veiksmai darbo metu už įmonės teritorijos ribų
Vartotojo vertinimas: / 2
BlogiausiasGeriausias 
Darbuotojų veiksmai darbo metu už Įmonės teritorijos ribų neturi prieštarauti šiai instrukcijai bei kitoms su profesija susijusioms saugos ir sveikatos instrukcijoms.
Prieš išvykstant už įmonės ribų, vykdantis tarnybines pareigas už įmonės ribų ar atliekantis tarnybinius pavedimus privalo:
 • gauti užduotį, susipažinti su pavedimo atlikimo tvarka ir saugiais darbo metodais;
 • įsitikinti, ar pavedimas (nurodymas), kurį teks atlikti, neviršija įgaliojimų;
 • įvertinti, ar pakanka kompetencijos šiam pavedimui (nurodymui) atlikti;
 • patikrinti, ar tvarkinga transporto priemonė, kurią teks naudoti;
 • iš anksto numatyti trumpiausius kelio maršrutus ir jų laikytis.
Patekti į organizacijos, kurioje turi darbo užduotį, teritoriją galima tik susipažinus su nustatyta toje organizacijoje tvarka.
Atvykęs į organizaciją, turi vykdyti tos organizacijos darbuotojų teisėtus nurodymus.
Darbuotojas, visuomeniniu transportu vykdamas atlikti užduotį kitoje organizacijoje, turi vykdyti keleivių pareigas, nustatytas Kelių eismo taisyklėse:
 • autobuso, troleibuso, taksi leidžiama laukti tik įlipimo aikštelėse, o kur jų nėra –šaligatvyje ar kelkraštyje;
 • keleiviams leidžiama įlipti ar išlipti tik transporto priemonei visiškai sustojus.
Darbuotojas, pėsčiomis vykdamas atlikti užduoti kitoje organizacijoje, privalo vykdyti pėsčiųjų pareigas, nustatytas Kelių eismo taisyklėse – pėstieji privalo eiti šaligatviais, o kai jų nėra – kelkraščiu. Kelkraščiu eiti prieš transporto priemonių važiavimo kryptį.
Darbuotojui, vykdančiam tarnybines pareigas už įmonės ribų, draudžiama:
 • visus pavedimus (nurodymus) atlikinėti ne darbo metu, kai baigiasi įgaliojimai;
 • be tiesioginio vadovo žinios patikėti ar užleisti savo pareigų vykdymą kitam asmeniui arba imtis darbų, nesusijusių su darbo užduoties vykdymu;
 • būti arti veikiančių transmisijų ir mechanizmų, neizoliuotų elektros laidų ir kitokių srovės laidininkų;
 • naudotis neišbandytais kėlimo mechanizmais.