Partneriu pasiulimai

Darbuotojo pareigos ir veiksmai įvykus nelaimingam atsitikimui darbe, avarijai, kilus gaisrui
Vartotojo vertinimas: / 3
BlogiausiasGeriausias 

Nelaimingų atsitikimų, susijusių su darbo sutartimi sulygtu darbu, tyrimo, registravimo ir apskaitos tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 19 d. nutarimas Nr.748 „Dėl nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų patvirtinimo“.


Nukentėjęs nuo nelaimingo atsitikimo darbuotojas, jeigu yra galimybė, turi nedelsdamas apie tai pranešti tiesioginiam viršininkui tel. 0000; (8~000) 000000 arba darbdavio įgaliotam atstovui – pareigos vardas ir pavardė tel.: 0001; (8~000) 000001. Nelaimingą atsitikimą matęs ar apie jį sužinojęs asmuo turi nedelsiant suteikti nukentėjusiajam pirmąją pagalbą ir pranešti apie nelaimingą atsitikimą nurodytiems darbuotojams.
Darbo vieta ir įrenginių būklė turi išlikti tokios, kokios buvo nelaimingo atsitikimo metu (jei tai įmanoma), kol nelaimingas atsitikimas bus pradėtas tirti.
Tiesioginis vadovas privalo nedelsdamas organizuoti pirmosios pagalbos suteikimą, o prireikus – nukentėjusįjį nugabenti į gydymo įstaigą, taip pat pranešti padalinio vadovui (jo įgaliotam pareigūnui) apie įvykusį nelaimingą atsitikimą.
Kilus gaisrui darbuotojas privalo apie tai pranešti tiesioginiam vadovui tel. 0000; (8~000) 000000 arba darbdavio įgaliotam atstovui pareigos vardas ir pavardė tel: 0001; (8~000) 000001 ir Bendrajam pagalbos centrui tel. 112. Pradėti gaisro gesinimą turimomis priemonėmis. Ugnies gesintuvai išdėstyti koridoriuose.
Nepavykus gaisro užgesinti pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis – evakuotis iš patalpų ir pastato, duris uždaryti, bet neužrakinti.
Greitoji medicinos pagalba kviečiama telefonu 03 (iš fiksuoto ryšio telefonų), 103 iš Omnitel, 013 iš Bitės ir TELE-2 tinklų arba 112 per Bendrąjį pagalbos centrą. Telefonai, iš kurių galima iškviesti greitąją med. pagalbą, yra darbo ir administracijos patalpose.