Partneriu pasiulimai

Bendrosios žinios apie įmonę ir jos veiklos ypatumus
Vartotojo vertinimas: / 25
BlogiausiasGeriausias 

Įmonės pavadinimas (toliau – Įmonė) pagal jai suteiktus įgaliojimus vadovauja padaliniams. Įmonės steigėjas yra nurodyti steigėją.
Įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo nutarimais, Lietuvos Respublikos Prezidento dekretais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir potvarkiais, Lietuvos Respublikos sudarytomis tarptautinėmis sutartimis, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, Įmonės nuostatais.
Įmonė finansuojama iš savo lėšų.


Įmonė yra juridinis asmuo, turintis savo sąskaitą banke, antspaudą su savo pavadinimu „Įmonės pavadinimas“.
Įmonės adresas Adresas, pašto kodas LT-0000 Miestas, Lietuvos Respublika.
Įmonė yra pelno siekianti organizacija, kurios pagrindiniai uždaviniai: