Partneriu pasiulimai

Darbuotojo veiksmai darbo metu
Vartotojo vertinimas: / 4
BlogiausiasGeriausias 
Nuolat dirbti savo vietoje, pašalinėmis kalbomis netrukdyti dirbti kitiems.
Apie pastebėtus personalo specialisto technikos ar įrangos gedimus pranešti tarnybos viršininkui.
Pietų pertraukai skiriama 45 min., nuo 11 val. 30 min. iki 12 val. 15 min.
Neliesti elektros įrenginių, galinčių perduoti srovę, neatidarinėti elektros skirstymo spintų (dėžučių) durų.
Norint išvengti el. srovės ir mechaninių traumų:
  • neatidarinėti įrenginių elektros skydelių, durelių, dangčių;
  • neremontuoti elektros įrenginių, elektros laidų, elektros instrumentų;
  • neliesti drėgnomis rankomis rozečių, jungiklių ir t. t., nevalyti jų šlapiu skuduru;
  • ištikus elektros srovės traumai, išlaisvinti nukentėjusįjį nuo srovės poveikio, suteikti pirmąją pagalbą ir iškviesti gydytoją.
Nedirbti su kompiuteriu ir rašomąja mašinėle, dauginimo aparatu, jeigu prisilietus jaučiamas srovės tekėjimas. Apie tai pranešti tiesioginiam darbo vadovui.
Palaikyti darbo vietoje švarą ir tvarką, neapkrauti darbo vietos pašaliniais daiktais.
Nenuimti elektrinės rašomosios mašinėlės, dauginimo aparato, kompiuterio dangtelių, kai technika įjungta.
Mašinėlę, dauginimo aparatą, kompiuterį valyti sausu skudurėliu, šriftą – metaliniu šepetėliu, vaitspiritu.
Neliesti drėgnomis rankomis jungiklių, rozečių, šakučių, kabelių.
Nepalikti be priežiūros įjungtos elektrinės rašomosios mašinėlės, dauginimo aparato, kompiuterio.
Laikytis elementarių priešgaisrinės saugos taisyklių kilus gaisrui:
  • skubiai pranešti padalinio vadovui arba kitiems atsakingiems darbuotojams;
  • pradėti gesinti gaisro židinį gesinimo priemonėmis.
Kompiuterį ir rašomąją mašinėlę, dauginimo aparatą naudoti tik pagal tiesioginę paskirtį darbo užduotims vykdyti.
Pastebėjus bet kokį kompiuterio ar rašomosios mašinėlės, dauginimo aparato gedimą, netvarkingus kabelius bei elektros rozetes, nutraukti darbą ir skubiai pranešti vadovui ar technikos aptarnavimo darbuotojams.
Atsitikus bet kokiai nelaimei, gavus traumą, susirgus nutraukti darbą ir pranešti padalinio vadovui.
Nepalikti įjungto kompiuterio, rašomosios mašinėlės, dauginimo aparato be priežiūros, o baigus darbą būtinai išjungti.
Buhalteris turi žinoti, kur yra vaistinėlė, ir mokėti suteikti pirmąją pagalbą nukentėjusiajam.