Partneriu pasiulimai

Finansininko, buhalterio saugos instrukcija
1 Bendroji dalis
2 Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio
3 Darbuotojų veiksmai prieš darbo pradžią
4 Darbuotojo veiksmai darbo metu
5 Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais
6 Darbuotojo veiksmai baigus darbą