Partneriu pasiulimai

Darbuotojo veiksmai darbo metu
Vartotojo vertinimas: / 5
BlogiausiasGeriausias 
Palaikyti darbo vietoje švarą ir tvarką.
Neatitraukti savo ir kitų dėmesio pašalinėmis šnekomis ir darbais.
Draudžiama dirbti neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotikų, toksinių medžiagų.
Darbo ir poilsio režimas turi priklausyti nuo veiklos pobūdžio ir darbo su videoterminalu trukmės.
Nepertraukiamai dirbti prie videoterminalo galima ne daugiau kaip 1 val.
Dirbant 8 val. darbo dieną, reglamentuotos papildomos 5 (10) min. trukmės pertraukos nustatomos po 1 val. nuo darbo su videoterminalu pradžios.
Dirbant 12 val. darbo dieną (40 val. darbo savaitę), reglamentuotos papildomos pertraukos pirmosioms 8 val. nustatomos pagal 8 val. darbo pamainos režimą, likusias 4 val. po kiekvienos darbo valandos daroma 15 min. pertrauka. Rekomenduojami specialūs akių ir fiziniai pratimai pateikti informaciniame priede.
Jei atsiranda regėjimo sutrikimų, kurie gali būti susiję su darbu prie videoterminalo, darbdavys privalo darbuotojui suteikti galimybę atlikti atitinkamą akių ir regėjimo ištyrimą (oftalmologiniai tyrimai).
Jei oftalmologinių tyrimų rezultatai rodo, kad yra būtina regėjimo korekcija, ir jei normalūs (įprasti) regėjimą koreguojantys prietaisai negali būti panaudoti, darbdavys turi nemokamai aprūpinti darbuotoją specialiais regėjimą koreguojančiais prietaisais, tinkamais tam darbui.
Elektrosaugos reikalavimai:
 • neatidarinėti elektros įrengimų skydelių, durelių, dangčių;
 • neliesti drėgnomis rankomis jungiklių, elektros šakučių lizdų. Videoterminalą valyti sausu skudurėliu;
 • nedirbti su videoterminalu, jei prisilietus jaučiamas elektros srovės poveikis;
 • nepalikti be priežiūros įjungto videoterminalo;
 • nesiliesti vienu metu prie įžemintų dalių (centrinio šildymo radiatorių, vamzdžių ir pan.) ir elektros įrenginių metalinių dalių, kad esant pažeistai izoliacijai ir šioms dalims turint elektros įtampą nesusidarytų grandinė elektros srovei tekėti žmogaus kūnu;
 • Eksploatuojant elektros įrenginius, draudžiama:
 • naudotis netvarkingais elektros šakučių lizdais, kištukais, jungikliais bei kita elektros instaliacijos įranga;
 • į buitinio naudojimo elektros šakučių lizdus jungti elektros prietaisus, viršijant instaliacinį galingumą;
 • naudoti šviestuvus su nuimtais apsauginiais gaubtais.
Naudojantis spausdintuvu, būtina laikytis šių reikalavimų:
 • laidai spausdintuvui turi būti specialiai pritaikyti;
 • prieš jungiant spausdintuvą prie videoterminalo įsitikinti, ar spausdintuvas išjungtas iš tinklo;
 • neišjungti spausdintuvo, kol jis spausdina;
 • nelaikyti spausdintuvo saulės šviesoje, arti kaitinimo elementų;
 • ką tik spausdinus neliesti įkaitusio popieriaus traukimo ritinio ir variklio;
 • neliesti ir neišiminėti jokių spausdintuvo detalių;
 • pernešant į kitą vietą (naujai instaliuojant) spausdintuvą laikyti vertikaliai;
 • nespausti spausdintuvo valant. Valymui nenaudoti spirito ir kitų tirpalų;
 • jei popierius susiraukšlėjo ir įstrigo, spausdintuvą tuoj pat išjungti ir popierių ištraukti;
 • nespausdinti spausdintuvu ant mažo formato popieriaus gabaliukų;
 • nenustatinėti puslapio ribų už spausdintuvo nurodytų ribų.
Priešgaisrinės saugos reikalavimai:
vengti veiksmų, sudarančių sąlygas kilti gaisrui;
rūkyti tik tam skirtose vietose.
Pastebėjus darbo metu videoterminalo, spausdintuvo gedimų, netvarkingus kabelius, elektros kištukinius lizdus, nutraukti darbą ir skubiai pranešti padalinio vadovui.