Partneriu pasiulimai

Reikalavimai patalpoms
Vartotojo vertinimas: / 3
BlogiausiasGeriausias 
Patalpos, kuriose stovi videoterminalai, turi būti šviesios. Paviršiai turi būti matiniai, kad nesusidarytų atspindžių blyksniai. Draudžiama statyti videoterminalus rūsiuose, belangėse patalpose.
Patalpos turi būti nuolat vėdinamos.
Mikroklimatas darbo vietoje turi atitikti higienos normos reikalavimus:
šaltuoju metų periodu patalpų oro temperatūra turi būti 22–24 0C, santykinis oro drėgnumas 40–60 proc.;
šiltuoju metų periodu oro temperatūra turi būti 23–25 0C, santykinis oro drėgnumas 40–60 proc.
Patalpos turi būti apšviestos pakankamai visiems darbo veiksmams atlikti ir atitikti darbo pobūdį. Apšvieta turi būti:
darbo paviršių – ne mažesnė kaip 300 lx ir ne didesnė kaip 500 lx;
vaizduoklio ekrano – ne mažesnė kaip 100 lx ir ne didesnė kaip 250 lx.
Natūralios ir dirbtinės apšvietos šaltiniai turi būti įrengti ir išdėstyti taip, kad darbuotojas išvengtų akinančio blyksnių atspindžio vaizduoklio ekrane.
Esant reikalui, darbo patalpose gali būti įrengta vietinė apšvieta. Dėl vietinės apšvietos ant vaizduoklio ekrano neturi būti akinančių blyksnių.
Vaizduoklio ekrano skaisčio santykis su darbo vietos kitų stebėjimo elementų skaisčiu turi būti ne didesnis kaip 3:1–5:1. Skaisčio santykis tarp darbo paviršiaus ir kitų patalpos elementų paviršių – ne didesnis kaip 10:1.
Darbo patalpoje, kurioje darbas su videoterminalu vyksta nuolatos (visą parą), turi būti įrengta avarinė apšvieta.