Partneriu pasiulimai

Darbuotojo, dirbančio su videoterminalais saugos ir sveikatos instrukcija
1 Bendroji dalis
2 Profesinės rizikos veiksniai, saugos priemonės nuo jų poveikio
3 Reikalavimai patalpoms
4 Reikalavimai darbo vietai
5 Dirbančiojo su videoterminalais veiksmai prieš darbo pradžią
6 Darbuotojo veiksmai darbo metu
7 Darbuotojo veiksmai avariniais atvejais
8 Dirbančiojo su videoterminalais veiksmais baigus darbą