Partneriu pasiulimai

Bendroji dalis
Vartotojo vertinimas: / 18
BlogiausiasGeriausias 
Už šioje instrukcijoje išdėstytų nurodymų nevykdymą darbuotojui taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta drausminė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė.
Įmonės pavadinimas (toliau – Įmonė) kompiuteriu ir kopijavimo aparatu gali dirbti asmenys, susipažinę su eksploatavimo instrukcija, nustatyta tvarka pasitikrinę sveikatą, išklausę (pasirašytinai) įvadinį darbuotojų saugos ir sveikatos darbo vietoje instruktavimus.
Periodinis instruktavimas vedamas ne rečiau kaip vieną kartą per dvyliką mėnesių.
Papildomai darbo vietoje instruktuojama patvirtinus naują saugos darbe instrukciją arba padarius pakeitimus esamoje; pakeitus darbo vietą (atliekamą darbą) tame pačiame padalinyje, pareikalavus valstybiniam darbo inspektoriui, saugos darbe tarnybos specialistui arba tarnybos viršininkui įsitikinus, kad darbuotojo žinios yra nepakankamos: pasikeitus darbo sąlygoms, turinčioms įtakos saugai darbe, įvykus nelaimingam atsitikimui, avarijai ar susirgus profesine liga.
Darbuotojui privalomas sveikatos patikrinimas atliekamas 1 kartą per metus.
Darbuotojas privalo laikytis PGT vidaus ir darbo tvarkos taisyklių, dirbti tik tuos darbus, kurių instruktažą išklausė ir vykdyti tiesioginio viršininko nurodymus.
Priešgaisrinės saugos reikalavimai:
 1. Įrenginių angos ir plyšiai korpuso nugaroje ir dugne yra skirti ventiliacijai, kad įrenginys patikimai dirbtų ir neperkaistų. Negalima šių angų ir plyšių uždengti, pastatant įrenginį ant lovos, sofos, kilimo ir kitokio panašaus paviršiaus. Šio aparato niekada negalima statyti prie radiatoriaus ar virš radiatoriaus ar kitokių šildymo įrenginių. Šio aparato negalima įstatyti į uždarą ertmę, jeigu ji nėra tinkamai ventiliuojama.
 2. Jeigu įrenginiai įjungti į elektros srovės tinklą prailgintuvu, patikrinkite, ar įjungtų į prailgintuvą prietaisų amperų norma neviršija leistinos prailgintuvo amperų normos. Visų įjungtų į vieną rozetę prietaisų amperų suma negali viršyti 15 amperų;
 3. Niekada nekiškite jokių daiktų į korpuso angas ir plyšius, nes galite paliesti įtampos taškus arba gali įvykti trumpas sujungimas grandinėje. Dėl to gali kilti gaisras arba nutrenkti elektros srovė. Niekada neužpilti jokių skysčių ant aparato;
 4. Rūkyti ir naudoti atvirą ugnį darbo patalpoje draudžiama;
 5. Eksploatuojant elektros įrenginius draudžiama:
  1. naudotis netvarkingomis rozetėmis, kištukais, jungikliais bei kita elektros instaliacija;
  2. į vieną elektros rozetę jungti kelis didelio galingumo prietaisus, kurių elektros srovės poveikis viršija instaliacijos laidų elektros srovės pralaidumą;
  3. palikti be priežiūros veikiančius elektros įrenginius, jei tai nenumatyta įrenginio eksploatacijos instrukcijoje;
  4. naudoti patalpų šildymui, džiovinimui nestandartinius elektros šildymo prietaisus;
  5. naudoti šviestuvus su nuimtais apsauginiais gaubtais.
  6. nežinoti pirminių gaisro gesinimo priemonių, jų laikymo vietos ir veikimo principų, panaudojimo galimybių, savo veiksmų kilus gaisrui.
 6. Darbuotojų, dirbančių kompiuteriais, racionalaus darbo ir poilsio režimas turi būti organizuojamas atsižvelgiant į jų psichofiziologinę apkrovą, organizmo sistemų funkcinės būklės darbingumo dinamiką.
 7. Darbuotojų, dirbančių su kompiuteriais, darbo režimas reglamentuoja būtinas pertraukas tarp darbo valandų. Dirbant 8 val. darbo dieną, pietų pertrauka yra pagrindinė ir dar 2 papildomos po 10 min.: pirmoji – po 3 val. nuo darbo pradžios ir antroji likus 2 val. iki darbo pabaigos. Įvedinėjant duomenis, redaguojant programas, skaitant informaciją iš ekrano, nepertraukiamo darbo su kompiuteriais trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 4 val., darant po kiekvienos darbo valandos 10 min., o po 2 darbo valandų – 15 min. pertrauką.
 8. Apdorojamų simbolių (ženklų) skaičius turi būti ne didesnis kaip 30000 per 4 darbo valandas.
 9. Nuovargiui ir įtapai sumažinti pertraukų metu ir pasibaigus darbui rekomenduojama atlikti specialius fizinius pratimus.
 10. Nervinei, psichinei, regos ir raumenų įtampai sumažinti būtinos poilsio ir psichofiziologinės iškrovos pertraukos.
 11. Įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsiant kreiptis į artimiausią gydymo įstaigą, pranešti direktoriui tel. 0000; (8~000) 000000 arba darbdavio įgaliotam pareigūnui – pareigos vardas ir pavardė tel. 0001; (8~000) 000001.