Partneriu pasiulimai

Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais
Vartotojo vertinimas: / 3
BlogiausiasGeriausias 
Nedelsiant išjungti elektros įtampą, pranešti tiesioginiam viršininkui ir kreiptis į kvalifikuotus serviso specialistus šiais atvejais:
  1. sugedus elektros instaliacijai (neveikia, kibirkščiuoja rozetė, jungtukas);
  2. pajutus degėsių, dūmų kvapą, sklindantį iš kopijavimo aparato, kompiuterio ar jų papildomų įrenginių;
  3. nutrūkus elektros energijos tiekimui;
  4. jeigu į kopijavimo aparatą pateko skysčio, jį aplijo, jis sušlapo;
  5. jeigu kopijavimo aparatas nukrito arba pažeistas jo korpusas.
Įvykus nelaimingam atsitikimui pakeliui į darbą arba iš darbo, reikia pačiam arba per kitus asmenis pranešti direktoriui.
Kilus gaisrui, turimomis gaisro gesinimo priemonėmis gesinti gaisro židinį, apie tai informuoti tarnybos dispečerį ar tiesioginį viršininką.
Kilus pavojui sveikatai ar gyvybei pasišalinti iš pavojingos zonos.