Partneriu pasiulimai

Darbuotojo, dirbančio su kompiuteriu ir kopijavimo aparatu, saugos ir sveikatos instrukcija
1 Bendroji dalis
2 Profesinės rizikos veiksniai. Saugos priemonės nuo jų poveikio
3 Darbuotojo veiksmai prieš darbo pradžią
4 Darbuotojo veiksmai darbo metu
5 Darbuotojo veiksmai avariniais (ypatingais) atvejais
6 Darbuotojo veiksmai baigus darbą